ONLINE DİL KAMPI HEDEFİ

ONLINE DİL KAMPI HEDEFİ

İHU Online Dil Kampı, katılımcıların hedef dili deneyimleyerek öğrenmeleri için tasarlanmıştır. Buna göre katılımcılar gündelik hayatta karşılaşabilecekleri durumlara öğrenmeyi hedefledikleri dili, İngilizceyi, kullanarak hazırlanırlar. Dersler dilin esasını teşkil eden dört beceriyi, okuma, dinleme, yazma ve konuşma, içerecek şekilde düzenlenmiştir. Bununla birlikte dersler dışında planlanan; internet üzerinden yapılacak olan atölye etkinlikleri, çeşitli geziler, kültürel faaliyetler, sanat çalışmaları ve akademik programlar ile öğrenci gün boyunca İngilizce ile meşgul olur ve dile maruz kalır. Bu yöntem ile asıl amaçlanan; öğrencinin hedef dilin konuşulduğu coğrafyaya gitmeden, istenen ortamın kendi evinde kurulması ile dili oradaymış gibi öğrenmesidir. Dil becerisinin yanı sıra katılımcı program boyunca arkadaşlık ilişkilerini geliştirir, atölye faaliyetleri ile yeni alanları tanır, bilim ve sanat çalışmalarıyla kabiliyetlerini keşfeder, kültürel geziler ve akademik programlar ile kişisel gelişimine katkı sağlar. Böylece öğrenci verimli bir ayın sonunda programı bitirmiş olur.

Program öncesinde katılımcılar Online Dil Kampına özel bir Dil Taahhüdü imzalarlar. Bu taahhüde göre program boyunca internet üzerinden katılacağı tüm derslerde ve yanısıra yapılacak olan tüm sosyal ve kültürel etkinliklerde yalnızca öğrenmekte oldukları dili kullanmakla yükümlüdürler. Bu süreçte İngilizce dışında bir dil kullanmak programın devamlılığı için sorun teşkil edeceğinden, programdan uzaklaştırılma sebebidir. Bunun dışında da katılımcıdan program içeriğine tam katılım beklenir.

DİL TAAHHÜDÜ

DİL TAAHHÜDÜ

İHÜ Online Dil Kampı Dil Taahhüdü uygulaması, Dil Kampı’nın eğitim anlayışının temelini teşkil etmektedir ve Türkiye’de sadece İHÜ Dil Kampı’nda uygulanmaktadır. Bütün program Dil Taahhüdü uygulaması çevresinde şekillendirilmiştir. Dil Taahhüdü, katılımcının program başında imzaladığı, program süresince İngilizce dışında bir dil kullanmayacağı taahhüdünü içeren bir metindir. Taahhüde uygun davranmayan öğrenci ilk seferde sarı, ikinci seferde kırmızı kart ile uyarılır. Üçüncü uyarı ile birlikte katılımcı program dışında kalmış olur. Dil Taahhüdü, program içeriğinde sunulan tüm derslerde ve etkinliklerde geçerlidir. Dil Taahhüdü’nün takibi gün boyunca öğrenciler ile vakit geçiren mentorlar tarafından yapılır.

ONLINE ETKİNLİKLER

ONLINE ETKİNLİKLER

Bununla birlikte dersler dışında, terzilik, ahşap oymacılık, resim, tiyatro, kısa film gibi atölye etkinlikleri; futbol, voleybol, basketbol, doğa yürüyüşü gibi spor faaliyetleri, geziler, kültürel faaliyetler ve akademik konuşmalar Dil Kampı’nın programına dahil olan etkinliklerdir.

SEVİYE BELİRLEME SINAVI

SEVİYE BELİRLEME SINAVI

Katılımcılar programa başlamadan önce Dil Kampı tarafından hazırlanan seviye tespit sınavını yaparlar. Seviye tespit sınavı katılımcıların okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini tek tek ölçer. Sınıf seviyeleri bu sonuca göre düzenlenir. Ancak STS sonucu farklı olsa dahi, öğrencinin seviyesi veya gelişimine bağlı olarak seviye sınıfları arası geçiş Dil Kampı uygun gördüğü takdirde yapılabilir.